Thesis Ugent Rechten

Thesis Ugent Rechten-49
Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.Voor de rechtsstudenten aan onze faculteit valt de masterproef (25 studiepunten) uiteen in 2 grote delen.

Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.Voor de rechtsstudenten aan onze faculteit valt de masterproef (25 studiepunten) uiteen in 2 grote delen.Studenten die deelname aan een moot court ambiëren moeten toch verplicht deelnemen aan de keuzeprocedure voor het bepalen van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus masterproefdomein) omdat zij nog een selectieprocedure moeten passeren en dus niet zeker zijn dat zij aan een dergelijke pleitwedstrijd zullen mogen deelnemen.

Informatie over de vormelijke opbouw, paginanummering, lettertype, voetnoten enzomeer kan men terugvinden door het volgen van deze link.

Wat het aantal exemplaren betreft die analoog ingediend moeten worden: in normale gevallen 2 exemplaren; 3 indien men ook een copromotor heeft.

Op zes september was UGent-rector Rik Van de Walle duidelijk: “In afwachting daarvan werd de leider van Schild & Vrienden geschorst.

Aanvankelijk kreeg hij van de universiteit geen toegang meer tot de UGent-gebouwen maar deze beslissing werd later, door de kortgedingrechter, hervormd. Rector @rvdwalle: “Ik start vandaag een interne tuchtprocedure die kan leiden tot het uitzetten van Dries Van Langenhove uit de UGent”: https://t.co/y9OCQL128h pic.twitter.com/Ru Ah21PSPy — UGent (@ugent) September 6, 2018 Evenwel, vijf maanden later is het nog steeds onduidelijk welke ontwikkelingen zich in de zaak van Van Langenhove voordeden.

Een goed informatiebron hiertoe zou de TOLEDOcommunity "Masterproefonderwerpen Rechten 2019-2020" kunnen zijn, waar sommige masterproefdomeinen informatie posten omtrent de specifieke masterproefonderwerpen die zullen kunnen behandeld of toegewezen worden.

Studenten die vorig academiejaar niet geslaagd waren worden verondersteld de keuzeprocedure opnieuw te doorlopen (en dus toch eventueel een nieuw masterproefdomein toegewezen te worden).De student kiest - in overeenstemming met de facultaire verdeelprocedure - in principe bij de aanvang van het mastercurriculum (i.e.bij de aanvang van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) het masterproefdomein waarbinnen hij de scriptie zal schrijven.Het eerste deel van de masterproef bestaat uit twee werkcolleges (Masterproef deel I, a en Masterproef deel I, b, telkens 3 studiepunten) en een seminarie (Masterproef deel I, c, 4 studiepunten) welke in principe in de eerste fase van de master in de rechten gevolgd worden.Meer informatie over werkcolleges en seminaries en de inschrijvingsprocedure daartoe wordt elders op dit studentenportaal aangeboden.Dat is momenteel mogelijk voor de concepten "Prak Si S" en "Ius Start", waarvan men kennis kan nemen door het volgen van de link naar een specifieke informatiepagina.Op dezelfde pagina leest men ook nog een korte duiding over het concept "moot court". I.3 van de Codex Hoger Onderwijs is de masterproef een werkstuk waarmee een mastersopleiding wordt voltooid.Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het vermogen tot kunstzinnige schepping.In een streven naar de best mogelijke verdeling tussen het aanbod en de keuze van de studenten, verloopt de toewijzing van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus de keuze van het masterproefdomein) met de volgende verdelingsregels als uitgangspunt: De keuze voor de masterscriptie deel 1 (en dus het masterproefdomein) is definitief en kan niet meer gewijzigd worden.De masterscriptie deel 2 moet dus ook binnen ditzelfde masterproefdomein geschreven worden.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Ugent Rechten

The Latest from new-history.ru ©